Skip to main content

11ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்; மாணவிகள் 10.13% கூடுதலாக தேர்ச்சி

தமிழ்நாட்டில் 11ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டு உள்ளன. 

இதில், தேர்வெழுதிய மாணவர்களில், 3,48,243 பேர் தேர்ச்சி அடைந்தனர் (84.86% தேர்ச்சி). 

அதேபோல், தேர்வெழுதிய மாணவிகளில், 4,11,612 பேர் தேர்ச்சிபெற்றனர் (94.99%). 

மாணவர்களை காட்டிலும் 10.13% கூடுதலாக மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 

11ம் வகுப்பு தேர்வெழுதிய மாற்று பாலினத்தவர் ஒருவரும் தேர்ச்சிபெற்றார்.